Thanh toán

1⃣  Thanh toán khi nhận hàng
- Quý khách vui lòng thanh toán cho người vận chuyển tại thời điểm chuyển giao hàng.
- Phí vận chuyển:  ¥324

2⃣  Thẻ tín dụng 
- Có thể thanh toán với mọi loại thẻ tín dụng:
Thẻ VISA (Từ 3-24 lần trả)
Thẻ MASTER (Từ 3-24 lần trả)
Thẻ JCB (Từ 3-24 lần trả)
Thẻ AMEX (3 lần trả)
3⃣  Thanh toán qua ngân hàng
- Phí chuyển giao hàng cũng sẽ được thanh toán.
- Ngay sau khi xác nhận chuyển khoản, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng.

TK Ngân hàng:

銀行名:   埼玉りそな銀行  
支店名:   北浦和西口支店
名義人:    株式会社ヒカリコーポレーション
口座番号:  (普通)4381258