Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng:
 
******************************************************
 
❖ Quản lý ID / Mật khẩu
       1.Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng tài khoản cá nhân.
       2.Nếu phát hiện ID và Mật khẩu bị truy cập bất hợp pháp bởi kẻ thứ ba, hãy liên lạc ngay cho chúng tôi để giải quyết.

❖    Quy định về bản quyền
        ● Mọi dữ liệu, thiết kế được mô tả và sử dụng trong trang web này cùng với nội dung, hình ảnh đều là tài sản riêng của cửa hàng và đảm bảo tính bản quyền, hợp pháp. Mọi hành vi sử dụng không được sự cho phép của tác giả hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khác đều bị cấm.
 
❖    Luật
        ● Được áp dụng theo quy định của luật pháp Nhật Bản.